Otsi

Uudised

02/09/2012 09:22  NB! Välisõhu kaitse seaduse muudatus
2012. a 15. juulil jõustusid välisõhu kaitse seaduse muudatused, mis puudutavad muu hulgas ka fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade käitlemisega tegelevaid ettevõtteid.

Lisaks mitmetele muudele sätetele kohustab seadus fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade paigaldamise, hoolduse, lekkekontrolli ja kõnealustest seadmetest aine kogumisega tegelevaid ettevõtteid taotlema Keskkonnaametilt käitlemisluba*. Loa taotlus tuleb Keskkonnaametile esitada 1. oktoobriks 2012.a.

Käitlemisloa taotlemise ja õigusaktides toimunud muudatusi käsitlevad seminarid paiksete jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade paigaldajatele ja hooldajatele toimuvad käesoleva aasta septembrikuus neljas Eesti linnas:

Pärnus: 10. septembril Keskkonnaameti Pärnu kontori saalis, Roheline 64.
Tallinnas: 12. septembril Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis, Narva mnt 7a.
Tartus: 13. septembril Keskkonnaameti Tartu kontori saalis, Aleksandri 14.
Jõhvis: 14. septembril Keskkonnaameti Jõhvi kontori saalis, Pargi 15.

Kõikides linnades toimuvate koolituseminaride algusaeg on kell 10.00.


Seminaridel osalemiseks tuleb eelnevalt registreerida hiljemalt 7. septembriks e-posti teel: krista.aidak@keskkonnaamet.ee.

Informatsioon toimuvate seminaride sisu ja detailide kohta:
Inari Truumaa gsm +372 51 77 167 või e-post inari.truumaa@klab.ee

NB! OLULINE INFORMATSIOON !

KĂ„ITLEMISLUBA PEAVAD TAOTLEMA KA NEED ETTEVĂ•TTED, MIS TEGELEVAD alla 3 KILO KĂśLMAINET SISALDAVTE SEADMETEGA. NĂ„ITEKS SOOJUSPUMPADE PAIGALDAJAD JA HOOLDAJAD NING KĂśLMKAPPIDE HOOLDUSE JA REMONDIGA TEGELEJAD.

* Käitlemisluba ei ole vaja taotleda, kui eelnimetatud valdkonnas tegutseval ettevõttel on mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 303/2008 antud sertifikaat.

Vaata ka:
  • Välisõhu kaitse seadus aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/104072012009 (vt 4 jagu, käitlemisluba alates paragrahvist 12220);
  • Keskkonnaministri 11.07.2012 määrus nr 26 “Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja sĂĽsteemi käitlemise loa taotlemise ja andmise täpsustatud kord, käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded ja vormid” : https://www.riigiteataja.ee/akt/112072012013

Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar

Koduleht Elitec'st