Otsi

Väljatõmbeõhu soojuspumbad

Väljatõmbeõhu soojuspump

Majades, kus soojuse väljumine toimub õhu ventileerimisel nii loomuliku kui ka sundventilatsiooniga, on võimalik ventileeritavas õhus olevat soojusenergiat väljatõmbeõhu soojuspumbas taaskasutada . Sellist maja õhuvahetussüsteemi nimetatakse soojuse taaskasutusega ventilatsioonisüsteemiks.

Väljatõmbeõhu soojuspump ehk ventilatsioonisoojuspump võtab soojuse maja väljatõmbeõhust ja annab soojuse tarbe- või kütteveele. Kasutamine eeldab põrandakütte- või radiaatoritega vesiküttesüsteemi olemasolu. Väljatõmbeõhu soojuspump sobib väiksematele, kuni 150 m² majadele. Väljatõmbeõhu soojuspump tagab majas pideva õhuvahetuse ehk ventilatsiooni.

Ventilatsioonisüsteem

Eristatakse kahte tüüpi ventilatsioonisüsteeme:

  • väljatõmbeventilatsioon
  • väljatõmbe-sissepuhke ventilatsioon

Väljatõmbeventilatsiooni korral siseneb välisõhk läbi välisseintes olevate klappide ning liigub siseuste ja uste all olevate avade kaudu niisketesse ruumidesse (vannituba, pesuruum, panipaik, pesuköök, köök). Õhk imetakse ventilaatori abil väljatõmbesüsteemi kanalitesse, mille kaudu see liigub soojuspumpa, kus toimub soojusenergia uuesti kasutamine.

Väljatõmbe-sissepuhke ventilatsiooni korral on lisaks veel eraldi kanalitesüsteem ruumidesse puhutava värske õhu (sissepuhkeõhu) jaoks. Välisõhk ei sisene ruumidesse otse läbi välisseinte nagu väljatõmbeventialtsiooni korral, vaid soojuspumbas toimub ruumidesse puhutava õhu eelsoojendamine.

Õhukanalid

Õhukanalid ühendatakse kergesti vahetatavate painduvate ühendustorudega. Väljatõmbeõhu ja välisõhu kanalid isoleeritakse difusioonikindlalt. Kanaleid peab olema võimalik kontrollida. Kontrollima peab, et õhukanalite läbimõõt ei väheneks (ei esineks volte, kitsaid paindekohti jne.), sest see vähendab ventilatsiooni tootlikkust. Õhulekete vältimiseks kanalite liitekohad tihendatakse ja needitakse. Õhukanalite tihedusaste peab vastama vähemalt tihedusklassile B .

NB! Köögikubu õhukanalit ei tohi ühendada väljatõmbeõhu soojuspumbaga.

Vajaliku õhuvahetuse tagamiseks hoones tuleb väljatõmbe- ja sissepuhkeplafoonid kõigis ruumides õigesti paigaldada ja seadistada. Sissepuhke õhuhulk seadistatakse nii, et see moodustaks ca 80% väljatõmbe õhuhulgast. Ebakorrektne ventilatsiooni paigaldus võib põhjustada soojuspumba efektiivsuse langust, mis omakorda tõstab ekspluatatsioonikulusid. Samuti võib see kahjustada hoonet.

Õhuhulk

Kehtivate normide järgi on madalaim õhuhulk ühe ruutmeetri põrandapinna kohta 0,35 l/s. Väljatõmbeõhu soojuspumba efektiivse töö tagamiseks vajalik õhuhulk peab vastama tootja poolt ettenähtud nõudmistele. Soojuspumba paigaldusruumi õhuhulk peab olema vähemalt 36 m³/h (10l/s).


 

Tagasi õhksoojuspumpade lehele >>
Tagasi algusesse >> 


Self guided audio tour app image