Otsi

SP-täiendkoolitus

2011 aasta mais-juunis toimus järjekordne arvult 4-s ESPL-i SP-alane täiendkoolitus koostöös TTÜ-ga. Väljastati 25 ESPL-i sertifikaati.

4 aasta jooksul on ESPL-i täiendkoolituse läbinud 86 kursuslast. Kõigile neile on omistatud ESPL-i sertifikaat ning TTÜ tunnistus, mis kinnitab vastava koolituse läbimist ning eksami sooritamist. 86-st ESPL-i sertifikaadi omanikust on ESPL-i töötajaid 56, mis moodustab kursuse lõpetajatest 65,1%.

Täiendkoolituse on läbinud lisaks SP-ala töötajatele ka 6 kutse-ja ametikoolide õppejõudu. 25-st ESPL-i liikmest omavad sertikaati 18.

Täiendkoolituse läbinute arv
 
  2008 2009 2010 2011 Kokku
Kõik kursuslased 20 24 17 25 86
s.h ESPL-i töötajad 20 20 6 10 56
s.h kutsekooli õpetajad 0 0 3 3 6
 

Self guided audio tour app image