Otsi

Peaeesmärgid

Eesti Soojuspumba Liidu peaeesmärgid:

 • Alternatiivse taastuva loodusenergia propageerimine;
   
 • Euroopa Liidus kohustuslikeks olevate eurodirektiivide (nagu näiteks Õhukvaliteedialane raamdirektiiv ja alldirektiivid, Ohtlike ainete direktiiv, direktiiv taastuvate energiaallikate toetamiseks, Kyoto protokoll jms) täitmine keskkonda paisatavate süsiniklisandite vähendamise teel;
   
 • Soojuspumba kui efektiivseima kaasaegse kohaliku küttesüsteemi teadvustamine nii laiemale avalikkusele kui riiklikele institutsioonidele;
   
 • Ühingu esindamine kõikidel tasanditel, sh nii omavalitsustes, riiklikes, valitsusvälistes kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides;
   
 • Rahaliste vahendite hankimine riiklikest ja rahvusvahelistest fondidest:
  - täiendkoolituseks
  - sertifitseerimiseks
  - teadustööks ja valdkonna arendamiseks: koostöös teadusasutuste,   rahvusvaheliste ekspertide ja projekteerijatega luuakse töögrupp, kelle   ülesandeks on otsida soojuspumbale kui alternatiivsele küttevormile Eesti   kontekstis konkreetseid rakendusvõimalusi; samuti konkreetsete projektide   eelarve koostamine ning projektide lõplik elluviimine
  - suurprojektide osaliseks finantseerimiseks

   
 • Statistilise ülevaate koostamine (objektide kaardistamine);
   
 • Soojuspumba kui alternatiivse ja keskkonnasõbraliku kaasaegse küttesüsteemi reklaam ja tutvustamine avalikkusele;
   
 • ESPL'i liikmete vahelise infoliikumise korraldamine ning liikmete teavitamine uutest võimalustest Euroopas ja mujal maailmas;
   
 • Panga- ja liisingtoodete ning sooduspakkumiste vahendamine ESPL'i liikmetele.

Self guided audio tour app image